Biz hakda

HEBEI MARSHINE kompaniýasy (MAPLEFRP®) 2008-nji ýylda esaslandyryldy. MAPLEFRP®-iň esasy önümlerine FRP goldaw şöhlesi, FRP silosy, FRP ýylylyk örtügi, FRP suwuk iýmit tanky, FRP ýyladyş paneli, BMC çukur plastinka, FRP ylhamlanan howa örtükleri, egzoz milli patentlere eýe bolan we häzirki zaman maldarçylyk fermalaryny gurmak üçin ýörite ulanylýan howa janköýerleri, birleşdirilen inkubatorlar, birleşdirilen ekerançylyk çarçuwasy, süýümli aýna balyk baky we beýleki önümler. Önümlerimiz hemişe içerki bazarda birinji orunda durýar.Bu aralykda önümlerimiz halkara ülňülerine ýetýär.Indi Hytaýdaky köp sanly marketing kärhanalary bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Mundan başga-da, önümlerimiz Amerika, Kanada, Fransiýa, Awstraliýa, Gollandiýa, Germaniýa, Daniýa, Braziliýa, Kolumbiýa, Japanaponiýa, Taýland, Günorta Koreýa we ş.m. satyldy. Bize sorag ibermek üçin hoş geldiňiz.OEM hem kabul ederliklidir. Biz bir bitewi dükan hyzmaty bilen islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis. Qualityokary hilli we amatly bahalar bilen, siziň ygtybarly hyzmatdaş bolmagyňyza ynanýarys .Siziň islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis iň soňky bir dükan hyzmatymyz.
Qualityokary hilli we amatly bahalar bilen, siziň örän ygtybarly hyzmatdaşyňyz boljakdygyna ynanýarys.

Hyzmatdaş hyzmatdaş

  • markalar_item_img
  • markalar_item_img
  • markalar_item_img
  • markalar_item_img
  • markalar_item_img
  • markalar_item_img
  • markalar_item_img